Fógraíocht

Is gníomhaíocht incháinithe faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach é seirbhísí fógraíochta a sholáthar in Éirinn.

Níl scóip an téarma ‘seirbhísí fógraíochta’ sainmhínithe sa dlí ar CBL. Mar chleachtas, áfach, áirítear i measc seirbhísí fógraíochta gach seirbhís arna feidhmiú ag gníomhaireachtaí fógraíochta. I measc na seirbhísí seo tá poiblíocht ar tháirge, gnóthas nó duine.

Seo a leanas roinnt samplaí:

  • poiblíocht meán cumarsáide
  • seoltaí bolscaireachta
  • imeachtaí eile poiblíochta.