Fógraíocht

Is gníomhaíocht incháinithe faoi dhliteanas Cáin Bhreisluacha (CBL) ag an ráta caighdeánach é seirbhísí fógraíochta a sholáthar in Éirinn. Tá tuilleadh eolais ar riachtanais chlárúcháin sa rannán Cé ba chóir clárú le haghaidh CBL?.

Níl scóip an téarma ‘seirbhísí fógraíochta’ sainmhínithe sa dlí ar CBL. Mar chleachtas, áfach, áirítear i measc seirbhísí fógraíochta gach seirbhís arna feidhmiú ag gníomhaireachtaí fógraíochta. I measc na seirbhísí seo tá poiblíocht ar tháirge, gnóthas nó duine.

Seo a leanas roinnt samplaí:

  • poiblíocht meán cumarsáide
  • seoltaí bolscaireachta
  • agus
  • imeachtaí eile poiblíochta.