Feithiclí a iompórtáil ón mBreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann

Léargas ginearálta

Is ón Ríocht Aontaithe a fhaightear formhór na bhfeithiclí athláimhe a iompórtáiltear chun an Stáit as tíortha thar lear. Cinntíonn an rannán seo go bhfuil custaiméirí ar aon eolas faoi na himpleachtaí atá i gceist le próiseas cláraithe feithiclí na Breataine Móire agus iad mar thríú tír chun críocha Custam.

Tagann athrú fíorshuntasacha i bhfeidhm ón 01 Eanáir 2021. Má iompórtálann tú carr athláimhe ón mBreatain Mhór, nó trí Thuaisceart Éireann, ba chóir duit costais bhreise a chur san áireamh mar gheall ar Cháin Bhreisluacha (CBL) ag tráth na hiompórtála. Féadfaidh sé go mbeidh ort dleacht custam a chur san áireamh chomh maith. Féadfaidh sé go n-áireofaí leis seo feithicil a cheannaigh tú i dTuaisceart Éireann ach a bhí in úsáid nó a bhí cláraithe cheana sa Bhreatain Mhór.

Tá sonraí ar na riachtanais shonracha i leith gach ceann leagtha amach sna leathanaigh sa rannán seo.

Tabhair do d’aire

Níl aon tionchar ag imeacht an Ríocht Aontaithe ón AE ar an dliteanas CCF nó ar Phraghas Díola ar an Margadh Oscailte na feithicle.

Ar aghaidh: Feithiclí nua agus déileálaithe mótar le feithiclí réamhiniúchta