An bhfuil d’ioncam breise incháinithe?

B’fhéidir go bhfaighfeá ioncam sa bhreis a bhfuil ort cáin a íoc air. Ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú ar do thuairisceán cánach bliantúil. Samplaí d’ioncam breise is ea:

Is mar ioncam breise a chaitear le táillí, coimisiúin agus íocaíochtaí de chineálacha comhchosúla ó fhoinsí seachas fostaíochtaí nó stiúrthóireachtaí.

Is téarma coitianta é seachobair d’obair tar éis uaireanta oibre nó obair pháirtaimseartha. Is samplaí iad obair sainchomhairleoireachta, diancheachtanna a thabhairt nó earraí a dhíol ag margadh. Ní mór duit cáin a íoc ar an ioncam seo.

Cén chaoi a ndearbhaím an t-ioncam breise seo?

Má fhaigheann tú íocaíochtaí faoi bhun €5,000, bain úsáid as moChúrsaí chun an t-ioncam seo a dhearbhú ar do thuairisceán Cánach Ioncaim. Má fhaigheann tú íocaíochtaí de níos mó ná €5,000 in aghaidh na bliana, ní mór duit clárú le haghaidh an córais féinmheasúnaithe. Nuair a chláraíonn tú, tíolaic d’fhoirm tuairisceán cánach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Chun do cháin ar ioncam breise a ríomh, ní mór tuiscint a bheith agat ar an gcaoi a n-oibríonn creidmheasanna cánach agus bandaí ráta.