An bhfuil d’ioncam breise incháinithe?

Féadfaidh sé go bhfaigheann tú ioncam breise nach mór duit cáin a íoc ina leith. Ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú ar do thuairisceán bliantúil cánach. Seo thíos roinnt samplaí d’ioncam breise:

Caitear le táillí, coimisiúin agus cineálacha comhchosúla íocaíochta ó fhoinsí seachas fostaíochtaí nó stiúrthóireachtaí mar ioncam breise.

Is seachjabanna nó seachobair é obair tar éis gnáthuaireanta oibre nó obair pháirtaimseartha. Samplaí is ea obair chomhairliúcháin, ranganna teagaisc príobháideacha a thabhairt nó earraí a dhíol ag margadh. Ní mór cáin a íoc ar an ioncam seo.

Cén chaoi a ndearbhaím an t-ioncam breise seo?

Má fhaigheann tú íocaíochtaí faoi €5,000, bain úsáid as moChúrsaí chun an t-ioncam seo a dhearbhú ar do thuairisceán Cánach Ioncaim. Má fhaigheann tú íocaíochtaí os cionn €5,000 sa bhliain, beidh ort clárú le haghaidh féinmheasúnaithe. Nuair a chláraíonn tú, tíolaic do thuairisceáin chánach ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).