Micreaghrúdlanna – bunú agus faoiseamh

Léargas ginearálta

Tá faoiseamh ón gCáin ar Tháirgí Alcóil (CTA) ar fáil i leith beoir a táirgíodh i micreaghrúdlanna cáilitheacha lonnaithe taobh amuigh den Aontas Eorpach. Féadann an ghrúdlann nó an mórdhíoltóir a chuireann an bheoir amach ar an margadh Éireannach an faoiseamh a éileamh.

Tugtar léargas ginearálta sa rannán seo ar an bhfaoiseamh agus an chaoi lena bhféadtar é a éileamh. 

Ar aghaidh: Céard is micreaghrúdlann ann?