Alcól faoi fhaoiseamh cánach

Léargas ginearálta

Is gnách Cáin ar Tháirgí Alcóil (CTA) a íoc nuair a scaoiltear le halcóil nó le táirgí alcóil lena n-ól, nó nuair a iompórtáiltear go hÉirinn iad.

I gcúinsí áirithe, féadtar faoiseamh ó CTA a fháil má bhaineann tú úsáid as an alcól ar bhealaí áirithe nó le haghaidh táirgí áirithe.

Tugtar eolas sa rannán seo ar an gcaoi a bhféadtar cáiliú le haghaidh faoiseamh ón CTA.

Ar aghaidh: Céard is Alcól faoi Fhaoiseamh Cánach ann?