Rialachas

Tuarascálacha an Choiste Iniúchóireachta

Is é ról an Choiste Iniúchóireachta:

  • maoirsiú a dhéanamh ar an bhfeidhm iniúchóireachta inmheánaí
  • comhairle a chur ar an mBord i dtaca le reáchtáil agus forbairt na feidhme sin.

Tá sé seo mar chuid den athbhreithniú leanúnach ar an timpeallacht rialaithe agus ar na nósanna imeachta rialachais taobh istigh de na Coimisinéirí Ioncaim. Is é an Bord a cheapann an Coiste agus tá ionadaíocht shuntasach sheachtrach air.

Ar aghaidh: Grúpa Idirchaidrimh na Roinne Airgeadais agus Bhord na gCoimisinéirí Ioncaim