Rialachas

Ceisteanna parlaiminteacha agus uiríll a fuarthas ó ionadaithe poiblí

Rinne oifig an Chathaoirligh comhordú ar fhreagraí ar

  • cheisteanna parlaiminteacha a fuarthas ó ionadaithe poiblí
  • agus
  • uiríll a fuarthas ó ionadaithe poiblí.

Ceisteanna parlaiminteacha faighte ag oifig an Chathaoirligh

Is iad seo a leanas liosta do na ceisteanna parlaiminteacha faighte ó 2015 go 2023:

2015-2021

Uiríll faighte ag oifig an Chathaoirligh

Is iad seo a leanas na huiríll faighte ó 2015 go 2023:

2015-2021

Ar aghaidh: Meabhráin Tuisceana