Rialachas

Ceisteanna parlaiminteacha agus uiríll a fuarthas ó ionadaithe poiblí

Rinne oifig an Chathaoirligh comhordú ar fhreagraí ar

  • cheisteanna parlaiminteacha a fuarthas ó ionadaithe poiblí
  • agus
  • uiríll a fuarthas ó ionadaithe poiblí.

Ceisteanna parlaiminteacha faighte ag oifig an Chathaoirligh

Is iad seo a leanas liosta do na ceisteanna parlaiminteacha faighte ó 2013 go 2019:

Uiríll faighte ag oifig an Chathaoirligh

Is iad seo a leanas na huiríll faighte ó 2013 go 2019:

Ar aghaidh: Meabhrán Tuisceana idir an Phríomh-Oifig Staidrimh agus na Coimisinéirí Ioncaim