Rialachas

Ráiteas straitéise agus tosaíochtaí corparáideacha

Tá dualgas ar gach roinn rialtais, na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh, ráitis straitéise a ullmhú go tráthrialta de réir mar a leagadh amach san Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997.

Ar aghaidh: Tuarascálacha bliantúla