Rialachas

Ráiteas straitéise agus tosaíochtaí corparáideacha

Tá dualgas ar gach roinn rialtais, na Coimisinéirí Ioncaim san áireamh, ráitis straitéise a ullmhú go tráthrialta de réir mar a leagadh amach san Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí, 1997.

Straitéis chumarsáide sheachtraí 

Is éard is cuspóir do Straitéis Cumarsáide Seachtraí na gCoimisinéirí Ioncaim ná a chinntiú:

  • go ndéanann muid cumarsáid shoiléir lenár ngeallsealbhóirí
  • go dtugann muid eolas soiléir, tráthúil agus sothuigthe dár gcustaiméirí ionas go mbeidh siad in ann a bheith comhlíontach go deonach ó thaobh cánach
  • go dtuigtear na hiarmhairtí a bhaineann le neamhchomhlíontacht.

Sa doiciméad straitéise seo, aithnítear ár dtosaíochtaí cumarsáide seachtraí agus na croí-theachtaireachtaí a bhaineann leo.

Ar aghaidh: Tuarascálacha bliantúla