Rialachas

Léargas ginearálta

Déantar achoimre sa doiciméad thíos ar chreat um rialachas corparáideach na gCoimisinéirí Ioncaim.  Tá an creat bunaithe ar chóras rialacha, cleachtas agus próiseas agus an bealach ina roinntear freagrachtaí agus cearta ag leibhéal corparáideach.

Is é is cuspóir leis, a chinntiú go n-ailínítear struchtúir i gceart le straitéisí agus stiúradh gnó, cuntasacht a mhéadú agus riosca a mhaolú.

Tugann an creat aird ar an gCaighdeán um Rialachas Corparáideach don Státseirbhís agus tá sé ceaptha a bheith ina dhoiciméad beo, ag forbairt i dtaca le dea-chleachtas.

Creat um Rialachas Corparáideach na gCoimisinéirí Ioncaim

Ar aghaidh: Ráiteas straitéise agus tosaíochtaí corparáideacha