Taifid a choinneáil

Faoi Ailt 13 agus 14 den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) tá an ceart agat chun Personal data processed by Revenue.

Tá an ceart agat chomh maith fios a bheith agat cén t-achar ama a stórálfar do chuid sonraí pearsanta.

Tá an fhaisnéis seo ar fáil inár Records Retention and Disposal Policy.

Sceideal na dtaifead

Tá coinneáil agus diúscairt taifead a chruthaíonn agus a choinníonn na Coimisinéirí Ioncaim faoi rialú ag Schedule of Records na gCoimisinéirí Ioncaim.

Léiríonn se an t-achar ama a theastaíonn chun taifid éagsúla a choinneáil. Braitheann an t-achar ama ar riachtanais reachtacha agus riachtanais eile.

Tá achoimre ann chomh maith ar an ngníomh a theastaíonn a dhéanamh nuair a thagann deireadh le saolré úsáideach na dtaifead.