Prionsabail cosanta sonraí

Léargas ginearálta

Tá muid go hiomlán tiomanta do do shonraí a cosaint faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).

Ní mór dúinn prionsabail cosanta sonraí a leanúint mar atá leagtha amach in Alt 5 den GDPR agus do shonraí á bpróiseáil.

Ar aghaidh: Próiseáil chóir, thrédhearcach agus dhleathach