Prionsabail cosanta sonraí

Íoslaghdú sonraí

Maidir le do chuid faisnéise a fhaightear agus a phróiseáiltear, cinnteoidh muid go bhfuil sé imleor, ábhartha agus nach bhfuil sé iomarcach.

Maidir leis an bhfaisnéis a iarrtar agus a choinnítear, cinnteoidh muid:

  • gurb é an t-íosmhéid a theastaíonn chun na críche sonraithe
  • go bhfuil sé imleor, ábhartha agus nach bhfuil sé iomarcach i ndáil leis an críocha a gcoinnítear í lena n-aghaidh.

Ar aghaidh: Cruinneas sonraí