Polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tiomanta dá dhualgais a chomhlíonadh mar atá leagtha ar ag an Rialachán Comhairle (AE) 2016/679. Is éard a thugtar air seo ná an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS).

Tá faisnéis lárnach i gCroí-obair na gCoimisinéirí Ioncaim

Ní bhaileoidh muid sonraí pearsanta i do leith ach amháin chun na críocha seo.

Ní úsáidfidh muid aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil le linn do chuid gnó linn ach amháin chun na críocha seo.

Ní roinnfidh muid do chuid sonraí pearsanta le tríú páirtithe (amhail ranna rialtais nó gníomhaireachtaí) ach amháin má cheadaítear leis an reachtaíocht é.

Déanfaidh muid do chuid sonraí pearsanta a phróiseáil de réir:

Faoi Ailt 13 agus 14 den RGCS, cuirfidh muid ar an eolas thú faoi:

  • cuspóirí na próiseála
  • an bunús dlí don phróiseáil sin
  • catagóirí na sonraí pearsanta a choinnítear
  • faighteoir nó catagóirí faighteoirí do chuid sonraí pearsanta
  • an t-achar ama a choinneofar do chuid sonraí pearsanta
  • an bhfuil do shonraí pearsanta le haistriú nó beartaithe le haistrithe chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta.

Tá achoimre ar na sonraí uile in sonraí pearsanta arna bpróiseáil ag na Coimisinéirí Ioncaim agus inár bpolasaí agus sceideal i leith Taifid a choinneáil.  

Tá dualgas orainn do chuid sonraí a choinneáil slán. Tagann sé seo leis na forálacha éagsúla dlí agus riaracháin.  Folaíonn na forálacha seo: 

Ar aghaidh: Oifigeach Cosanta Sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim