Polasaí cosanta sonraí na gCoimisinéirí Ioncaim

Rochtain neamhúdaraithe nó sáruithe amhrastacha ar shonraí

Féadtar Teagmháil a dhéanamh linn má tá tú buartha faoin méid seo:

  • go bhfuil do chuid sonraí pearsanta curtha i mbaol rochtana neamhúdaraithe nó i mbaol nochtaithe
  • go bhfuil sárú ar shonraí tar éis tarlú i ndáil le do shonraí pearsanta.

Déanfaidh muid an t-ábhar a iniúchadh ina iomláine agus gach beart is gá a chur i gcrích.

Ar aghaidh: Córas um Fhaisnéis Custam (CFC)