Prionsabail cosanta sonraí

Próiseáil chóir, thrédhearcach agus dhleathach

Tá muid tiomanta do do shonraí a fháil agus a phróiseáil go cothrom.

Caithfidh muid leis an bhfaisnéis a thugann tú dúinn faoi rún. 

Ní úsáidfidh ná ní nochtfaidh muid an fhaisnéis seachas de réir mar a fhoráiltear dó faoin dlí.

Ar aghaidh: Íoslaghdú sonraí