Prionsabail cosanta sonraí

Cruinneas sonraí

Cinnteoidh muid go gcoinneoidh muid do shonraí cruinn agus cothrom le dáta. 

Mar shampla cinnteoidh muid:

  • go bhfuil nósanna imeachta láimhe agus ríomhaire imleor sásúil chun leibhéal ard cruinnis sonraí a chinntiú
  • go gceartóidh muid aon sonraí míchruinn nuair is cuí chomh luath is a chuireann tú athruithe riachtanacha in iúl dúinn.

Ar aghaidh: Teorannú cuspóra