Saoráil Faisnéise agus na Coimisinéirí Ioncaim

An bhféadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar chinneadh Saorála Faisnéise?

Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh athbhreithniú inmheánach a dhéanamh ar chinneadh Saorála Faisnéise laistigh de 20 lá oibre ón dáta a eisímid an litir chugat, sa chás: 

  • go bhfuil cinneadh déanta againn rochtain a dhiúltú duit ar fhaisnéis
  • nach bhfuil tú sásta leis an gcéad chinneadh
  • mura bhfuair tú freagra laistigh de 20 lá oibre ón dáta a fuaireamar an t-iarratas. Meastar faoin Acht gur diúltú do d’iarratas é seo agus ligeann sé duit leanúint ar aghaidh chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú inmheánach.

Déanfaidh oifigeach níos sinsearaí an t-athbhreithniú ar d’iarratas.  Cuirfimid ar an eolas tú faoi thoradh an athbhreithnithe seo laistigh de 15 lá oibre ó d’achomharc a fháil.

Ba chóir duit an t-iarratas ar athbhreithniú inmheánach a dhéanamh i scríbhinn. Tá sonraí teagmhála ar fáil sa rannán Déan teagmháil linn.

An bhféadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh?

Féadfaidh. Mura mbíonn tú fós sásta tar éis an athbhreithnithe inmheánaigh, féadfaidh tú athbhreithniú neamhspleách ar ár gcinneadh a iarraidh. Ba chóir duit é seo a fháil ó Oifig an Choimisinéara Faisnéise laistigh de shé (6) mhí ón bhfógra ar an gcinneadh seo a fháil.

Chomh maith leis sin, mura bhfuair tú freagra uainn ar d’iarratas ar athbhreithniú inmheánach laistigh de 15 lá oibre, measfar faoin Acht gur diúltú é seo. Féadfaidh tú achomharc a scríbhinn a chur ar dtús chuig Oifig an Choimisinéara Faisnéise.

Ar aghaidh: Fiosruithe faoi Shaoráil Faisnéise