Saoráil Faisnéise agus na Coimisinéirí Ioncaim

Léargas ginearálta

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh rochtain a fháil ar thaifid i seilbh na gCoimisinéirí Ioncaim. Tugann sé an ceart duit do thaifid a cheartú nó a thabhairt suas chun dáta nuair atá faisnéis den chineál sin neamhchomhlánaithe, mícheart nó míthreorach. Ligeann sé duit cúiseanna a fháil ar chinntí a rinne na Coimisinéirí Ioncaim a bhfuil tionchar acu ort.

Is nós leis na Coimisinéirí Ioncaim faisnéis a chur ar fáil go rialta don phobal i dtaca lena gcuid feidhmeanna, gníomhaíochtaí agus scéimeanna. Leanfar le faisnéis den chineál seo a chur ar fáil go neamhfhoirmiúil gan an riachtanas an tAcht um Shaoráil Faisnéise a úsáid.

Ar aghaidh: Iarratas a dhéanamh ar Shaoráil Faisnéise