Saoráil Faisnéise agus na Coimisinéirí Ioncaim

Iarratas a dhéanamh ar Shaoráil Faisnéise

Féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh linn chun iarratas a dhéanamh, bíodh sé i scríbhinn nó i ríomhphost agus ba chóir duit:

 • a shonrú go bhfuil tú ag déanamh an iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
 • a mhéid eolais agus is féidir a sholáthar chun ligean dúinn na taifid a theastaíonn uait a aithint
 • a shonrú cén fhormáid inar mian leat na taifid a scaoiltear leo a fháil (mar shampla, cóip ar pháipéar nó leictreonach nuair is féidir)
 • uimhir theileafóin i rith an lae ionas go mbeimid in ann teagmháil a dhéanamh leat má bhíonn aon cheisteanna againn i dtaca le d’iarratas. 

Tá sonraí teagmhála ar fáil sa rannán Déan teagmháil linn.

Tabhair do d’aire:

Le haghaidh iarratais phearsanta, féadfaidh sé go dteastóidh uainn cruthúnas aitheantais a fháil.

Cé chomh luath is a gheobhaidh tú freagra?

I gcoitinne, ní mór dúinn: 

 • d’iarratas a admháil taobh istigh de 2 sheachtain (10 lá oibre) ó é a fháil
 • an cinneadh a chur in iúl duit taobh istigh de 4 seachtaine (20 lá oibre) ó é a fháil
 • taobh istigh de 2 sheachtain ó é a fháil, d’iarratas a atreorú chuig an gcomhlacht cuí poiblí a bhfuil an t-eolas acu agus tú a chur ar an eolas dá réir. Tarlaíonn sé seo i gcúinsí nach mbíonn an t-eolas i seilbh na gCoimisinéirí Ioncaim.

An bhfuil táille i gceist leis?

Tá gach iarratas ar eolas pearsanta faoi Shaoráil Faisnéise saor ó tháille. 

Féadfaidh sé go ngearrfar táillí ar iarratais ar eolas neamhphearsanta, de réir mar atá leagtha thíos, má tá a lán oibre cuardaigh agus aisghabhála ann, lena n-áirítear fótachóipeáil. 

 • Níl aon táille i gceist nuair is lú ná €101 an costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála.
 • Tá táille €20.00 san uair ar chuardach agus aisghabháil agus €0.04 na bileoige páipéir ar fhótachóip sa chás go sáraítear an liúntas saor ó tháille ar fiú €101 é.
 • Tá uastáille €500 i gceist nuair is mó ná €500 agus nuair is lú ná €700 an costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála.
 • Nuair is mó an costas cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ná €700, féadfaimid diúltú don iarratas a phróiseáil. Tabharfaimid an deis duit d’iarratas a bheachtú an chéad uair.
 • Tá táille athbhreithnithe inmheánaigh €30 ar iarratais neamhphearsanta (€10 dóibh siúd a bhfuil cárta leighis ina seilbh acu).
 • Tá táille €50 ar achomharc chun an Choimisinéara Eolais le haghaidh iarratais neamhphearsanta (€15 dóibh siúd a bhfuil cárta leighis ina seilbh acu).

Tabhair do d’aire:

Le leas a bhaint as an táille laghdaithe, féadfaidh sé go n-iarrfar cruthúnas ar chárta leighis más gá.

Ar aghaidh: An gá i gcónaí iarratas Saorála Faisnéise a dhéanamh?