Saoráil Faisnéise agus na Coimisinéirí Ioncaim

An scaoilfidh na Coimisinéirí Ioncaim leis an bhfaisnéis uile a iarrann tú?

Féadfaidh sé nach mbeidh sé indéanta scaoileadh leis na taifid uile atá uait. Féadfaimid scaoileadh le roinnt taifead i bhfoirm cheilte, nó iad a dhiúltiú ina n-iomláine. Is éard is cúis leis seo ná go bhféadfaimid a meas gur ábhar íogair é roinnt ábhar nó go bhféadfadh se bheith bainteach le tríú páirtí (tá díolúine ar a leithéid d’ábhar).

Féadfaimid, freisin, d’iarratas a dhiúltú má mheasaimid go bhfuil sé rófhairsing nó míshoiléir. Cabhróimid leat, áfach, chun é seo a chur ina cheart.

Má dhiúltaímid do d’iarratas, bíodh sé ina dhiúltú ina iomláine nó i bpáirt, ní mór dúinn cúiseanna a thabhairt don diúltú.

Céard is díolúine ann?

Is coinníollacha iad díolúintí faoina gcosnaítear taifid áirithe. Áirítear leis seo ábhar a bhaineann le himscrúduithe, comhairle dlí, agus taifid a bhaineann le gnó eile nó le duine aonair. Déantar cuid acu a dhiúltú ina n-iomláine agus déantar cuid eile acu a thástáil más rud é go bhféadfadh na taifid díobháil a dhéanamh má scaoiltear leo.

Ar aghaidh: An bhféadfaidh tú achomharc a dhéanamh ar chinneadh Saorála Faisnéise?