Saoráil Faisnéise agus na Coimisinéirí Ioncaim

An gá i gcónaí iarratas Saorála Faisnéise a dhéanamh?

Ní gá. Féadfaidh sé go mbeidh an t-eolas atá uait ar fáil cheana féin. Mar shampla, féadfaidh tú rochtain a fháil ar chuid de do thaifid trí iad a iarraidh ó d’oifig cánach nó trí sheirbhísí ar líne na gCoimisinéirí Ioncaim. Tá sonraí teagmhála ar fáil sa rannán Déan teagmháil linn.

Is beartas de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim é a mhéid eolais agus is féidir a chur ar fáil taobh amuigh den phróiseas Saorála Faisnéise. Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise, cuirtear rochtain ar fáil ar fhaisnéis nach mbíonn ar fáil go rialta trí fhoinsí eile.

Faoi scéim foilseacháin Saorála Faisnéise na gCoimisinéirí Ioncaim, mar a iarrtar faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéisecuirtear faisnéis ar fáil go rialta. Chomh maith leis sin, tá réimse leathan faisnéise ar fáil ar ár suíomh idirlín.

Ar aghaidh: An scaoilfidh na Coimisinéirí Ioncaim leis an bhfaisnéis uile a iarrann tú?