Nochtaí Cosanta

Léargas ginearálta

Soláthraíonn an tAcht um Nochtadh Cosanta 2014 (arna leasú) (an tAcht) cosaintí áirithe d'oibrithe a thuairiscíonn faisnéis faoi éagóir fhéideartha a tharla le linn a gcuid oibre.

Fáiltíonn na Coimisinéirí Ioncaim roimh gach eolas faoi éagóir fhéideartha a bhaineann le rialuithe cánach, dleachta nó custam. D'fhéadfadh sé go n-áireofaí leis seo, mar shampla, faisnéis a shonraíonn má loictear an dliteanas ceart cánach nó dleachta a dhearbhú nó an méid ceart cánach nó dleachta atá dlite a íoc, calaois chánach nó dleachta agus iompórtáil neamhdhleathach earraí, m.sh.

Is duine forordaithe faoin Acht um Nochtadh Cosanta 2014 é Stiúrthóir Iniúchtaí Inmheánacha na gCoimisinéirí Ioncaim chun an fhaisnéis sin a fháil. Caitear go dáiríre le gach tuairisc nochta chosanta agus le rúndacht iomlán.

Má chuireann tú faisnéis ar fáil do na Coimisinéirí Ioncaim faoi chuimsiú an Achta um Nochtadh Cosanta 2014, tabharfar réimse cosaintí tábhachtacha dlí duit. Mar shampla, cosnófar d'aitheantas agus toirmiscfear aon iompar nó gníomh a chuireann faoi míbhuntáiste thú as labhairt amach faoi éagóir san ionad oibre.

Ina theannta sin, tá leigheasanna sonracha ar fáil má fhulaingíonn tú aon chineál cóireála éagórach amhail aistriú dualgais, ísliú céime, imeaglú, ciapadh, laghdú pá nó uaireanta nó dífhostú.

Ar aghaidh: Tacaíocht agus comhairle