Nochtaí Cosanta

Cosaint in aghaidh pionósú

Soláthraíonn an tAcht cosaintí áirithe má thuairiscíonn tú faisnéis faoi éagóir fhéideartha.

Ar an gcéad dul síos, tá cosc ar aon iompar nó gníomh a chuireann faoi míbhuntáiste thú nó a ghearrann pionós ort as labhairt amach faoi éagóir san ionad oibre.

Ar an dara dul síos, tá leigheasanna sonracha ar fáil má fhulaingíonn tú aon chineál cóireála éagórach amhail aistriú dualgais, ísliú céime, imeaglú, ciapadh, laghdú pá nó uaireanta nó dífhostú. Meastar gur pionósú atá i gceist leis na cineálacha gníomhartha seo.

Má chreideann tú gur gearradh pionós ort as nochtadh cosanta a dhéanamh, féadfaidh tú maíomh a thabhairt os comhair an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre. Féadtar éileamh ar fhaoiseamh urghaire a thabhairt isteach sa Chúirt Chuarda freisin.

Is iad seo a leanas na teorainneacha ama ábhartha a bhfuil feidhm acu maidir le héileamh pionósaithe a thabhairt:

  • chuig an Coimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, laistigh de 6 mhí ón phionósaithe
  • chuig an gCúirt Chuarda, laistigh de 21 lá ón tarlaithe dheireanaigh den phionósú.

Ar aghaidh: Nochtaí Cosanta