Nochtaí Cosanta

Tacaíocht agus comhairle

Tá tacaíochtaí agus comhairle ar fáil d'aon duine atá ag smaoineamh ar nochtadh cosanta a dhéanamh.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim mar bhall den chlár Integrity at Work, tionscnamh de chuid Transparency International Ireland chun timpeallacht oibre tacúla a chur chun cinn d’aon duine a bhfuil imní éagóra á dtuairisciú acu. Tá comhairle neamhspleách maidir le nochtadh cosanta a dhéanamh ar fáil tríd an Líne Chabhrach ‘Speak Up’ de chuid Transparency International Ireland ag www.speakup.ie.

 Integrity at work

Is féidir eolas agus comhairle ghinearálta a fháil freisin ag Faisnéis do Shaoránaigh.