Dleacht iompórtála a íoc

Níl an Ríocht Aontaithe ina bhall den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, áfach, le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020.

I rith na tréimhse seo, leanfaidh an Ríocht Aontaithe, chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine, de bheith ina Bhallstát iomlán den AE.

Tar éis na hidirthréimhse féadfaidh sé go ngearrfar dleachtanna iompórtála ar earraí a thagann isteach go hÉirinn ón Ríocht Aontaithe. Go hiondúil, íoctar dleachtanna iompórtála sula dtagann na hearraí isteach go hÉirinn. Ligeann sé seo do na hearraí a scaoileadh chuig an iompórtálaí gan mhoill chomh luath agus a thagann siad.

Nuair a bheidh tú cláraithe le haghaidh uimhir Cláraithe agus Aitheanta Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI) , tabharfar Uimhir Cuntais Trádálaí (TAN) leis na Coimisinéirí Ioncaim duit. Is cainéal slán é seo trína bhféadtar íocaíochtaí a dhéanamh, mar shampla dleachtanna iompórtála a íoc.

Ní mór duit d’íocaíochtaí dleachta iompórtála a dhéanamh ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féadtar é seo a dhéanamh tríd an rogha íocaíochta ‘Custaim agus Mál’ a roghnú agus: 

  • cuir sonraí riachtanacha do chárta creidmheasa nó do chárta dochair ar fáil
  • úsáid an rogha chun airgead a aistriú ó do chuntas bainc (mar íocóir) trí Threoir Dochair Aonair (TDA).

Féadtar ligean do do ghníomhaire imréitigh custam do chuntas TAN a úsáid ar do shon. Más mian leat é seo a dhéanamh, ba chóir duit an t-údarú do ghníomhaire imréitigh Custam a chomhlánú.

Ba chóir duit na foirmeacha comhlánaithe a sheoladh chuig an ríomh-Chustaim Aonad Cuntasaíochta.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar íocaíochtaí in: