Dleacht iompórtála a íoc

Beidh dleachtanna iompórtála tar éis an Bhreatimeachta i bhfeidhm ar earraí a thagann isteach go hÉirinn ón Ríocht Aontaithe. Go hiondúil, íoctar dleachtanna iompórtála sula dtagann na hearraí isteach go hÉirinn. Ligeann sé seo do na hearraí a scaoileadh chuig an iompórtálaí gan mhoill chomh luath agus a thagann siad.

Nuair a bheidh tú cláraithe le haghaidh uimhir Cláraithe agus Aitheanta Oibreoirí Eacnamaíocha (EORI) , tabharfar Uimhir Cuntais Trádálaí (TAN) leis na Coimisinéirí Ioncaim duit. Is cainéal slán é seo trína bhféadtar íocaíochtaí a dhéanamh, mar shampla dleachtanna iompórtála a íoc.

Ní mór duit d’íocaíochtaí dleachta iompórtála a dhéanamh ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Féadtar é seo a dhéanamh tríd an rogha íocaíochta ‘Custaim agus Mál’ a roghnú agus: 

  • cuir sonraí riachtanacha do chárta creidmheasa nó do chárta dochair ar fáil
  • úsáid an rogha chun airgead a aistriú ó do chuntas bainc (mar íocóir) trí Threoir Dochair Aonair (TDA).

Féadtar ligean do do ghníomhaire imréitigh custam do chuntas TAN a úsáid ar do shon. Más mian leat é seo a dhéanamh, ba chóir duit an t-údarú do ghníomhaire imréitigh Custam a chomhlánú.

Ba chóir duit na foirmeacha comhlánaithe a sheoladh chuig an ríomh-Chustaim Aonad Cuntasaíochta.

Féadtar tuilleadh eolais a fháil ar íocaíochtaí in: