Pleanáil le haghaidh an Bhreatimeachta - roinnt bunriachtanas

Léargas ginearálta

Níl an Bhreatain Mhór ná Tuaisceart Éireann ina bhall den Aontas Eorpach (AE) a thuilleadh. Foráiltear sa Chomhaontú um Tharraingt Siar, áfach, le haghaidh idirthréimhse go dtí an 31 Nollaig 2020.

I rith na tréimhse seo, leanfaidh an Bhreatain Mhór agus Tuaisceart Éireann, chun críocha gluaiseachta earraí, seirbhísí agus daoine, amhail go bhfuil sí ina Ballstát iomlán den AE.

Tá forálacha i leith Tuaisceart Éireann clúdaithe ag an revised Protocol to the Withdrawal Agreement atá i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2021.

Is é cuspóir na gCoimisinéirí Ioncaim ná éascú a dhéanamh ar an trádáil dhlisteanach le go mbogfadh sé chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Seo thíos roinnt céimeanna ullmhúcháin riachtanacha le haghaidh gnó a dhéanann an méid seo a leanas:

  • gnóthaí a iompórtálann nó a easpórtálann táirgí ón mBreatain Mhór
  • gnóthaí a bhogann táirgí trí dhroichead talún na Ríochta Aontaithe chuig nó ó mhór-roinn na hEorpa. 

Molann muid go ndéanann tú measúnú tionchair Breatimeachta le tuiscint a fháil ar na codanna de do shlabhra soláthair a d’fhéadfadh a bheith buailte ag an mBreatimeacht agus ar an gcaoi a d’fhéadfadh sé a bheith buailte. Tá uirlis ar líne, an Brexit Scorecard, ag Fiontraíocht Éireann agus d’fhéadfadh sé seo cabhrú leat leis seo. 

Ar aghaidh: An chaoi le hullmhú don Bhreatimeacht