Pleanáil le haghaidh an Bhreatimeachta – roinnt bunriachtanas

Is é cuspóir na gCoimisinéirí Ioncaim ná éascú a dhéanamh ar an trádáil dhlisteanach le go mbogfadh sé chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir. Seo thíos roinnt céimeanna ullmhúcháin riachtanacha le haghaidh gnóthas a dhéanann an méid seo a leanas:

  • gnóthais a iompórtálann nó a easpórtálann táirgí ó nó chuig an Ríocht Aontaithe
  • gnóthais a bhogann táirgí trí dhroichead talún na Ríochta Aontaithe chuig nó ó mhór-roinn na hEorpa. 

Molann muid go ndéanann tú measúnú tionchair Breatimeachta le tuiscint a fháil ar na codanna de do shlabhra soláthair a d’fhéadfadh a bheith buailte ag an mBreatimeacht agus ar an gcaoi a d’fhéadfadh sé a bheith buailte. Tá uirlis ar líne, an Brexit Scorecard, ag Fiontraíocht Éireann agus d’fhéadfadh sé seo cabhrú leat leis seo.

Bunriachtanais pleanála le haghaidh an Bhreatimeachta

Clárú le haghaidh Custam

Má tá tú ag bogadh earraí chuig, ó nó tríd an Ríocht Aontaithe, is gá duit clárú le Custaim. Féadtar é seo a dhéanamh ach Uimhir Chláraithe agus Aitheantais Oibreora Eacnamaíochta (EORI) a fháil.

Cinntigh cé a dhéanfaidh do chuid dearbhuithe custam a thíolacadh

Beidh gnásanna Custam i gceist tar éis an Bhreatimeachta i gcás earraí a thrádáil leis an Ríocht Aontaithe. Ciallaíonn sé seo go mbeidh ort dearbhuithe custam a thíolacadh. Cinntigh go bhfuil ná háiseanna agatsa, nó ag gníomhaire ar do shon, chun dearbhuithe custam a thaisceadh leis na Coimisinéirí Ioncaim.

Bíodh na sonraí riachtanacha ar láimh agat chun dearbhú custam a dhéanamh

Cód tráchtearra

Braitheann an cód seo ar do tháirge sonrach. Baintear úsáid as chun na dleachtanna iompórtála a dheimhniú a bheidh dlite le híoc agat. Tá sé tábhachtach go mbeadh aicmiú ceart déanta ar do chuid táirgí.

Luach custam do chuid earraí

Ní mór  luach custam do chuid earraí a bheith curtha isteach i do dhearbhú Custam. Is éard atá ann ná praghas an tsonraisc móide costais iompair agus árachais.

Bunús do chuid earraí

Is gá fios a bheith agat cén áit as a dtagann an táirge atá tú ag iompórtáil. Baintear úsáid as tír thionscnaimh na n-earraí chun an tsuim dleachta atá iníoctha a dheimhniú. Ba chóir go dtabharfadh do sholáthraí an fhaisnéis seo duit.

Tabhair do d'aire

Féadfaidh sé nach ionann an tír thionscnaimh agus an tír a bhfuil tú ag iompórtáil uaithi.

Seo roinnt de na sonraí tábhachtachta a theastóidh uait le haghaidh dearbhú Custam. Ba chóir duit a chinntiú go bhfuil tú eolach ar an bhfaisnéis eile a theastóidh uait. Féadtar tuilleadh eolais a fháil sna doiciméid i dTreoracha um AEP do thrádálaithe agus aguisíní.

Féadfaidh sé gur gá duit doiciméid bhreise a chur ar fáil mar thacaíocht le do dhearbhú

Féadfaidh sé go n-iarrfar ort aon cheann dá bhfuil thíos a chur ar fáil, ag brath ar chineál na dtáirgí:

  • sonrasc tráchtála
  • bille luchta nó bille luchta aerbhealaigh
  • duillín pacála
  • deimhnithe sláinte tréidliachta nó planda
  • ceadúnais.

Íocaíochtaí a dhéanamh

Nuair a bheidh do chlárúchán Custam EORI comhlánaithe agat, sannfar Uimhir Cuntais Trádálaí (TAN) duit go huathoibríoch. Féadtar ansin íocaíochtaí a dhéanamh chuig an TAN leis na modhanna íocaíochta seo a leanas:

  • Airgead tirim – Chun creidmheas a thaisceadh chuig an gcuntas seo, ní mór cistí a aistriú ó do chuntas bainc chuig cuntas bainc na gCoimisinéirí Ioncaim.
  • Iarchurtha – Le hÚdarú Íocaíochta Iarchurtha, ceadaítear duit earraí a iompórtáil i mí amháin agus ansin íoc na ndleachtanna a iarchur go dtí an cúigiú lá déag den mhí ina dhiaidh sin.

simplithe agus nósanna imeachta breise Custam ar fáil faoi Chód Custam an Aontais (UCC). Féadann siad seo laghdú a dhéanamh, a oiread agus is féidir, ar na tionchair dhiúltacha a d’fhéadfadh a bheith leis an mBreatimeacht agus tacú leis an sreabhadh éifeachtúil pras trádála.