Iniúchadh custam

Céard iad na teorainneacha ama i leith dleachtanna a íoc atá dlite le híoc agat?

Má tá airgead dlite le híoc agat mar thoradh ar iniúchadh, tá deich lá agat ó dháta eisiúna an fhógra i scríbhinn le híocaíocht a dhéanamh. Féadfaidh sé go ngearrfar ús ar aon fhiachas custam a dhearbhaítear in iniúchadh iar-imréitigh.

Ar aghaidh: Má tá tú míshásta le conclúidí an iniúchóra, céard a fhéadtar a dhéanamh?