Iniúchadh custam

Má tá tú míshásta le conclúidí an iniúchóra, céard a fhéadtar a dhéanamh?

Má tá tú míshásta le conclúidí an iniúchta, ba chóir do staid a mhíniú don iniúchóir. Tá an ceart agat éisteacht a fháil (ceart freagartha) sula ndéantar cinneadh aimhleasach i ndáil le Dleacht Custam a íoc. Má tá easaontas fós ann, tá an ceart agat go n-éistfí an t-achomharc.

Tá eolas ar nósanna imeachta um achomhairc custam ar fáil in achomhairc custam.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait, déan teagmháil le d'oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim le do thoil.