Íocaíochtaí le fostaithe

Sochar comhchineáil

Pá barúlach

Ba chóir pá barúlach, mar shampla carr cuideachta nó árachas sláinte, a thuairisciú ar cheann amháin de na dátaí seo: 

 • an dáta a rinneadh an íocaíocht bharúlach
 • an ceann is túisce de:
  • an chéad lá pá eile
  • 31 Nollaig an bhliain sin.  

Sa chás nach bhfuil an luach iarbhír ar fáil, tíolaic an meastachán is fearr d’aon sochar sa tíolacadh cuí párolla. Nuair a thagann an luach iarbhír den sochar de bheith ar fáil, ba chóir aon choigeartú a chur san áireamh sa chéad tíolacadh eile párolla. 

Ba chóir pá barúlach a athbhreithniú go rialta (go ráithiúil ar a laghad) le cinntiú go bhfuil na híocaíochtaí a thuairiscítear do na Coimisinéirí Ioncaim chomh cruinn agus is féidir. 

Luach saothair scairbhunaithe 

Ba chóir pá barúlach, i bhfoirm luach saothair scairbhunaithe, a thuairisciú ar cheann amháin de na dátaí seo:

 • an dáta a rinneadh an íocaíocht bharúlach
 • an ceann is túisce de:
  • an chéad lá pá eile
  • 31 Nollaig an bhliain sin.  

In éagmais luacháil chruinn, ba chóir duit an meastachán is fearr de luach an tsochair i gceist a chur san áireamh. Ba chóir an tsuim sin a chur san áireamh sa tíolacadh párolla cuí chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

Nuair a thagann an luach cruinn den sochar de bheith ar fáil, ba chóir aon choigeartú a chur san áireamh sa chéad tíolacadh eile párolla. 

Féadfaidh sé go ndílsítear scaireanna ar an 31 Nollaig. Ba chóir d’fhostóir brath cé acu an ndílsítear nó nach ndílsítear na scaireanna faoi am scoir gnó in Éirinn ar an 31 Nollaig.  

Costais

Ní mór duit tíolacadh párolla a dhéanamh nuair a dhéantar íocaíocht le fostaí, nó roimhe sin. Folaíonn sé seo aisíocaíocht costas incháinithe le fostaí. Sa chás go n-aisíoctar costais incháinithe, ní mór tíolacadh párolla ar leithligh a thíolacadh ar dháta na haisíocaíochta, nó roimhe sin. 

Féadtar costais a íoc trí chárta creidmheasa comhlachta. Glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim leis, chun críocha ÍMAT, go bhféadtar féachaint ar an íocaíocht mar phá barúlach. Ba chóir an íocaíocht a thuairisciú ar cheann de na dátaí seo:

 • an dáta a rinneadh an íocaíocht bharúlach
 • an ceann is túisce de:
  • an chéad lá pá eile
  • 31 Nollaig an bhliain sin.

Ar aghaidh: Scáth-phárolla