Íocaíochtaí le fostaithe

Léargas ginearálta

Ní bheidh tionchar ag an Nua-Aoisiú ÍMAT ar an gcaoi a ngearrtar cáin ar d’fhostaithe. Féadfaidh sé go bhfuil athruithe don chaoi lena ndéanfaidh tú na híocaíochtaí seo a thuairisciú. Tabharfaidh an rannán seo eolas ar an gcaoi le déileáil le híocaíochtaí áirithe le fostaithe.

Ar aghaidh: Stiúrthóirí