Íocaíochtaí le fostaithe

Pá saoire agus réamhíocaíochtaí

Féadtar ‘pá saoire’ a íoc le d’fhostaithe ar lá roimh a ngnáthlá pá.

Féadfaidh sé a bheith de thoradh ar réamhphá saoire go bhfaighidh an fostaí pá dhá cheann nó trí cinn de sheachtainí in aon seachtain amháin. Sa dá sheachtain nó trí seachtaine ina dhiaidh sin ní bhfaighidh an fostaí aon phá. Féadtar creidmheasanna cánach, bandaí ráta agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) na seachtainí sin a fheidhmiú ar an bpá saoire. Ní fhéadtar é seo a dhéanamh má tá d’fhostaí ag fágáil na fostaíochta go díreach tar éis an pá saoire a fháil.

Féadtar an nós imeachta seo a fheidhmiú i leith íocaíochtaí a dhéantar le fostaithe sa chás go ndúntar an gnó síos go séasúrach. 

Ní mór an dáta a dhéantar an íocaíocht leis an bhfostaí a chur san áireamh ar an tíolacadh párolla. 

Ní mór an Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) is déanaí a úsáid nuair a dhéantar an chéad íocaíocht eile le fostaithe. Cuirtear san áireamh ina gcéad phá eile aon athruithe a dhéantar do chreidmheasanna cánach fostaí le linn na tréimhse seo. 

Do bhabhta párolla a rith roimh ré 

Ní mór duit pá fostaithe a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta pá, nó roimhe sin. Féadfaidh sé gur gá duit do phárolla a rith roimh ré sa chás go bhfuil d’oibreoir rialta párolla ar saoire. 

Ní mór forálacha a dhéanamh lena chinntiú go bhféadtar an pá agus asbhaintí a thuairisciú leis na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta pá nó roimhe.

Ar aghaidh: Sochar comhchineáil