Íocaíochtaí le fostaithe

Stiúrthóirí

Baineann an córas Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT) le stiúrthóirí dílseánaigh agus le stiúrthóirí neamhdhílseánaigh ar an gcaoi chéanna le gach fostaí eile.

Ní mór Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh agus na sonraí a léirítear ann a chur i bhfeidhm ar phá an stiúrthóra. Ní mór aon íocaíochtaí a dhéantar le stiúrthóirí a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar an dáta pá seo, nó roimhe. 

Iarrtar ar Stiúrthóirí Dílseánaigh fós Foirm 11 a chomhlánú. Aon ioncam a fhaigheann stiúrthóir dílseánaigh i ndáil leis an stiúrthóireacht sin, ioncam inmheasúnaithe atá ann ar bhonn tuilleamh. Ciallaíonn sé seo go ngearrtar cáin ar an ioncam sa tréimhse ina dtuilltear é. Aon ioncam a fhaigheann stiúrthóir neamhdhílseánaigh, ioncam inmheasúnaithe atá ann ar bhonn fáltas. Ciallaíonn sé seo go ngearrtar cáin ar an ioncam sa tréimhse ina bhfaightear é.

Stiúrthóirí dílseánaigh 

Tá stiúrthóirí dílseánaigh faoi réir féinmheasúnaithe, is cuma cé acu an bhfuil ioncam acu nó nach bhfuil. Sa chás go gceadaítear tuarastal stiúrthóra, ní mór ÍMAT a oibriú ar an dáta a dhéantar an íocaíocht. 

Féadfaidh sé go n-íoctar díolaíochtaí breis agus sé mhí tar éis dheireadh na bliana cuntasaíochta. Meastar gur íocadh ar an lá deiridh den bhliain roimhe iad.

Ní mór leasú don tíolacadh párolla don tréimhse sin a leasú agus é a atíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Pá saoire agus réamhíocaíochtaí