Bia agus siamsaíocht

Béilí ceaintín

Féadfaidh tú béilí saor in aisce nó béilí fóirdheonaithe a chur ar fáil i gceaintíní na foirne do gach fostaí. Má chuirtear an áis seo ar fáil sna ceaintíní foirne do na fostaithe ar fad, ní sochar comhchineáil (SC) incháinithe na béilí seo.

Má tá an ceaintín ar fáil d'fhostaithe áirithe amháin, is sochar incháinithe na béilí a chuirtear ar fáil. Ní mór do na fostaithe Íoc mar a Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc as na sochair seo.

Chun luach incháinithe an tsochair a ríomh do gach uile fostaí:

  • Ba chóir costas na n-áiseanna a roinnt idir na fostaithe atá ceadaithe iad a úsáid.
  • Ná cur san áireamh aon fhostaí nach mian leo na háiseanna atá curtha ar fáil a úsáid.

Dearbháin bhéile

Féadfar dearbháin bhéile a sholáthair do d'fhostaithe. Is sochar comhchineáil incháinithe na dearbháin seo. Ní mór dóibh ÍMAT, ÁSPC agus MSU a íoc as luach an tsochair seo. Is é luach an tsochair ná luach comhlán an dearbhán lúide 19c.

Costais siamsaíochta

Féadfaidh sé go mbeidh ar d'fhostaí íoc as siamsaíochta don ghnóthas mar chuid dá ndualgais fostaíochta leat a chomhlíonadh. Féadtar aisíocaíocht a dhéanamh leo as na costais seo. Ní sochar comhchineáil incháinithe é an chineál costais siamsaíochta a aisíoc.

Cóisirí séasúracha agus imeachtaí uileghabhálacha eile

Féadtar cinneadh a dhéanamh cóisirí séasúracha, béilí le haghaidh ócáidí speisialta agus imeachtaí uileghabhálacha eile, ar nós laethanta spóirt, a chur ar fáil do d'fhostaithe. Ní sochar comhchineáil incháinithe iad costais na n-imeachtaí seo, ar an gcoinníoll go mbeidh na costais réasúnta agus ar fáil do gach fostaí.