Bia agus siamsaíocht

Béilí ceaintín

Féadfaidh tú béilí saor in aisce nó béilí fóirdheonaithe a chur ar fáil i gceaintíní na foirne do gach fostaí. Má chuirtear an áis seo ar fáil sna ceaintíní foirne do na fostaithe ar fad, ní sochar comhchineáil (SC) incháinithe na béilí seo. Ní mór na béilí a bheith curtha ar fáil i gceaintín foirne. Níl bialanna tríú páirtí seachtracha, caiféanna nó bunaíochtaí den chineál sin san áireamh leis seo.

Má tá an ceaintín ar fáil d'fhostaithe áirithe amháin, is sochar incháinithe na béilí a chuirtear ar fáil. Tá na fostaithe inmhuirir i leith an tsochair faoin gcóras Íoc mar a Thuillir (ÍMAT) maidir le:

Chun luach incháinithe an tsochair a ríomh do gach uile fostaí:

  • Ba chóir costas na n-áiseanna a roinnt idir na fostaithe atá ceadaithe iad a úsáid.
  • Ná cur san áireamh aon fhostaí nach mian leo na háiseanna atá curtha ar fáil a úsáid.

Dearbháin bhéile

Féadfar dearbháin bhéile a sholáthair do d'fhostaithe. Is sochar comhchineáil incháinithe na dearbháin seo. Ní mór dóibh ÍMAT, ÁSPC agus MSU a íoc as luach an tsochair seo. Is é luach an tsochair ná luach comhlán an dearbhán lúide 19c.

Costais siamsaíochta cliant

Féadfaidh sé go mbeidh ar d'fhostaí íoc as siamsaíochta don ghnóthas mar chuid dá ndualgais fostaíochta leat a chomhlíonadh. Féadtar aisíocaíocht a dhéanamh le haghaidh costais dheimhnithe den chineál seo. Ní sochar comhchineáil incháinithe é an chineál costais siamsaíochta a aisíoc.

Cóisirí séasúracha agus imeachtaí uileghabhálacha eile

Féadtar cinneadh a dhéanamh cóisirí séasúracha, béilí le haghaidh ócáidí speisialta agus imeachtaí uileghabhálacha eile, ar nós laethanta spóirt, a chur ar fáil do d'fhostaithe. Ní sochar comhchineáil incháinithe iad costais na n-imeachtaí seo, ar an gcoinníoll go mbeidh na costais réasúnta agus tá na himeachtaí ar fáil do gach fostaí.