Sócmhainní nó seirbhísí slándála, agus árachas slánaíochta

Féadfaidh sé go bhfuil bagairt tromchúiseach ann do d’fhostaí de bharr a bhfostaíocht leat. Sa chás seo, féadtar roghnú sócmhainní slándála nó seirbhís slándála a íoc do d’fhostaí. Ní sochair chomhchineáil incháinithe iad na híocaíochtaí seo.

Folaíonn sócmhainní slándála trealamh nó struchtúir (amhail aláraim, ceamaraí slándála agus geataí slándála). Ní fholaíonn sé seo aon chineál feithicle, tí chónaithe nó talaimh.

Níl an díolúine ó shochar comhchineáil i bhfeidhm i gcás bearta slándála a ghlactar in aghaidh an mhéid seo:

  • bagairtí coiriúla ginearálta a bhíonn roimh gach saoránach
  • buirgléireacht
  • bagairtí atá ar leithligh ó obair d'fhostaí.

Árachas slánaíochta

Féadfaidh sé go n-íocann tú árachas slánaíochta chun clúdach a chur ar fáil do d’fhostaithe nó stiúrthóirí. Braitheann cánachas na híocaíochta seo ar cé dó a dtugann an polasaí clúdach. Féadann polasaithe clúdach a chur ar fáil don mhéid seo:

  • clúdach le haghaidh fostaí nó stiúrthóir go pearsanta (d’íocfaí fáltais ón bpolasaí go díreach leis an bhfostaí nó stiúrthóir)
  • clúdach le haghaidh do ghnóthais (d’íocfaí fáltais ón bpolasaí le do ghnóthas).

Tugann an polasaí clúdach le haghaidh an fhostaí nó an stiúrthóra go pearsanta

Sa chás go dtugann an polasaí clúdach le haghaidh an stiúrthóra nó an fhostaí go pearsanta, is sochar comhchineáil incháinithe iad na costais árachais a thabhaíonn tú. Tá d'fhostaí nó do stiúrthóir inmhuirir i leith an tsochair faoin gcóras Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) maidir le:

Sa chás go dtugann an polasaí clúdach le haghaidh do ghnóthais, ní Sochar Comhchineáil iad na costais árachais a thabhaíonn tú.