Cáin Phrobháide

Léargas ginearálta

Ní bhaineann Cáin Phrobháide ach le básanna a tharla idir an 18 Meitheamh 1993 agus an 5 Nollaig 2000. Is é an ráta Cánach Probháide ná 2%.

Gearrtar Cáin Phrobháide chomh maith leis an gCáin Fáltas Caipitiúil (CFC).

Ón 18 Meitheamh 1993, sa chás go bhfuil luach incháinithe eastáit os cionn tairseach chuí, tá an t-eastát faoi dhliteanas Cánach Probháide ag 2%.

Tá deireadh curtha leis an gCáin Phrobháide i leith básanna a tharla ar an 6 Nollaig 2000 nó dá éis, lena n-áirítear cáin phrobháide ar fionraí atá dlite anois tar éis an dáta seo.

Tabhair do d’aire

Ní bhaineann an t-eolas tugtha sa chuid seo ar Cháin Phrobháide ach amháin maidir le bás a tharla idir an 18 Meitheamh 1993 agus an 5 Nollaig 2000.

Ar aghaidh: Cén uair atá Cáin Phrobháide iníoctha?