Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Eolas ginearálta maidir le clárú

Nuair a cheannaíonn tú feithicil nua, déanfaidh an díoltóir mótar é a chlárú ag pointe an díola.  Mar chuid de seo, íocfaidh an díoltóir an Cáin Cláraithe Feithiclí agus an Cáin Bhreisluacha leis na Coimisinéirí Ioncaim. Mar sin, tá an CCF agus an CBL san áireamh sa phraghas iomlán a íocann tú i leith an chairr. Déanfaidh an díoltóir plátaí cláraithe a sholáthar ag an tráth a bhailítear an chairr.

I ngach cás eile, ní mór duit d’fheithicil a chlárú ag an Ionad de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Tástála Carranna (SNTC). Ag an ionad SNTC, déanfaidh an t-oibreoir scrúdú ar an bhfeithicil agus an cháin iníoctha a ríomh.   Tar éis duit an cháin ábhartha dlite a íoc, eiseofar uimhir chlárúcháin chugat.

Mótarcháin

Nuair a chríochnaítear clárú na feithicle, féadtar ansin an mhótarcháin a íoc agus deimhniú clárúcháin a bheith eisithe ina leith.  Féach mótarcháin le haghaidh tuilleadh eolais.

Deimhnithe clárúcháin eachtracha

Is ó Thuaisceart Éireann agus an Bhreatain Mhór a iompórtáiltear an chuid is mó de charranna athláimhe isteach sa Stát. Tá sé ríthábhachtach go bhfaighfeá leagan na Ríochta Aontaithe den Deimhniú Clárúcháin, is é sin an 'V5', nó deimhniú easpórtála buaine nuair atá d’fheithicil á ceannach agat.  Má loictear an deimhniú clárúcháin eachtrach ábhartha a chur ar fáil, diúltófar don chlárú.

Tá teorainn ama 30 lá le feithiclí a chlárú sa Stát.  Dá bhrí sin, ní mór don chustaiméir cinntiú go bhfuil na doiciméid chearta acu ag tráth an scrúdaithe.  Gearrfar muirir bhreise ar chlárúcháin a thosaítear tar éis na teorann ama 30 lá.

Astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2)

Ó 2008, tá an muirear CCF ar gach feithicil bunaithe ar astaíochtaí CO2. Dá airde astaíochtaí COdo chairr, is ea is mó an tsuim CCF iníoctha.

Ní mór duit leibhéal na n-astaíochtaí CO2 a dhearbhú mar chuid den scrúdú clárúcháin.  Seachas an t-áireamhán CCF glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le heolas i leith astaíochtaí CO2 ar an gcoinníoll go bhfuil sé sna liostaí i measc na bhfoinsí seo a leanas:

Tá roinnt carranna níos sine ann a léirítear leibhéal na n-astaíochtaí CO2 ina lámhleabhar úinéara.

Tá sonraí faoi astaíochtaí CO2 ag na Coimisinéirí Ioncaim ar bhreis agus 12,000 samhlacha ar an Áireamhán CCF.  Ba chóir do chustaiméirí a thabhairt dá n-aire nach liosta uileghabhálach é seo, agus nach léiríonn sé ach sampla den samhlacha is coitianta.  Tá sé inghlactha chomh maith asphrionta a thabhairt ó shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim ar a léirítear na hastaíochtaí CO2.

I gcás iompórtáil ón tSeapáin, glactar le roinnt foinsí a dhearbhaíonn an CO2:

  • Deimhniú Easpórtála, nó Deimhniú Cealúcháin Clárúcháin Mótarfheithicle de chuid na Seapáine.
  • Asphrionta ó Aireacht Talún, Infreastruchtúir agus Iompair na Seapáine ina léirítear leibhéal na n-astaíochtaí CO2 ar an deimhniú.
  • Sliocht ón rannán ábhartha den Japanese Motor Vehicle Guidebook ina dtaispeántar ídiú breosla na feithicle (feithiclí roimh 1998 amháin)
  • Asphrionta ó shuíomh idirlín Goonet Exchange ina dtaispeántar ídiú breosla na feithicle (feithiclí roimh 1998 amháin).

Ar aghaidh: Plátaí clárúcháin