Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Eolas ginearálta ar chlárúchán.

Nuair a cheannaíonn tú feithicil nua ó dhéileálaí mótair, cláróidh siad an fheithicil agus íocfaidh siad an CCF agus CBL dlite chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Dá réir sin, áirítear CCF agus CBL sa phraghas iomlán a íocann tú ar an gcarr. Nuair a bhailíonn tú an carr ón déileálaí, tá cláruimhir ar taispeáint cheana ar plátaí cláraithe.

Nuair a cheannaíonn tú carr nach bhfuil cláraithe in Éirinn cheana, ní mór duit é a chlárú ag ionad de chuid na Seirbhíse Náisiúnta Tástála Carranna (SNTC). Ag an ionad SNTC íocfaidh tú an cháin dlite agus tabharfar cláruimhir duit.

Cáin mhótair

Ní fhéadfar cláruimhir a eisiúint agus cáin mhótair a íoc go dtí go bhfuil an fheithicil cláráithe. Chun tuilleadh eolais a fháil féach http://motortax.ie.

Deimhniú clárúcháin eachtrannach

Ceannaítear formhór na gcarranna úsáidte atá iompórtáilte isteach sa Stát ó Thuaisceart Éireann agus an Bhreatain Mhór. Tá sé riachtanach Deimhniú Clárúcháin Feithicle an RA, is é sin an UK 'V5', atá tú ag ceannach d’fheithicle. 

Má tá moill ann an cháipéisíocht cheart a fháil, d’fhéadfadh sé tarlú go sáródh an fheithicil an riachtanas 30 lá chun an fheithicil a chlárú tar éis di teacht isteach sa Stát. Má tharlaíonn sé seo, beidh ort CCF bhreise a íoc.

Astaíochtaí Dé-ocsaíd charbóin (CO2)

Is iad astaíochtaí CO2 bonn na táille CCF le haghaidh gach carr paisinéara a cláraíodh den chéad uair in Éirinn ó 2008 i leith. Dá airde iad astaíochtaí CO2 do chairr, is ea is mó an CCF a íocann tú.

Nuair atá do charr á chlárú agat san ionad SNTC, ní mór duit leibhéal na n-astaíochtaí CO2 a dheimhniú mar chuid den phróiseas clárúcháin.

Má tá do cháipéisíocht ag deimhniú leibhéal astaíochtaí CO2 do chairr difriúil ón gcáipéisíocht ar shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim, glacfaidh na Coimisinéirí Ioncaim léi ar an gcoinníoll go bhfuil sí liostaithe i measc na bhfoinsí seo a leanas:

Taispeánfaidh roinnt carranna níos sine leibhéal na n-astaíochtaí CO2 i lámhleabhar an úinéara.

Tá sonraí astaíochta CO2 níos mó ná 12,000 múnla ar fáil ag na Coimisinéirí Ioncaim ar an VRT Calculator. Tá prionta amach ó shuíomh idirlín na gCoimisinéirí Ioncaim a thaispeánann na hastaíochtaí CO2 inghlactha freisin.

Le haghaidh allmhaire ón Seapáin, tá roinnt foinsí ag dearbhú an CO2 inghlactha:

  • Deimhniú Easpórtála, nó Deimhniú Cealaithe Clárúchán Mótarfheithicle Seapánach.
  • Prionta amach ó Aireacht Talún, Infreastruchtúir agus Iompair na Seapáine ag taispeáint leibhéal na n-astaíochtaí CO2 don mhúnla ar an deimhniú.
  • Sliocht ón rannán ábhartha den Treoirleabhar Mótarfheithicle Seapánaí ag taispeáint ídiú breosla na feithicle (feithiclí roimh 1998 amháin).
  • Prionta amach ón suíomh idirlín Goonet Exchange ag taispeáint ídiú breosla na feithicle (feithiclí roimh 1998 amháin).

Tá prionta amach ó Chóras Fiosraithe ROS ina bhfuil leibhéal na n-astaíochtaí CO2 don mhúnla áirithe sin ar taispeáint inghlactha freisin.

Ar aghaidh: Plátaí cláraithe