Cáin Chláraithe Feithiclí (CCF)

Plátaí cláraithe

Nuair a chláraítear feithicil ag ionad de chuid an SNTC tabharfar d’uimhir chláraithe duit. Beidh tú in ann d’uimhirphlátaí a fháil ansin. Ní mór iad seo a thaispeáint ar thosach agus ar chúl na feithicle agus a bheith infheicthe go soiléir i gcónaí. I gcás feithiclí nach bhfuil ach roth amháin chun tosaigh acu, amhail gluaisrothair, ní fhéadann siad pláta a thaispeáint ach amháin ar chúl na feithicle.

Ní sholáthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim plátaí cláraithe. Féadtar iad seo a fháil ó fhoinse ar bith fad is atá siad faoi réir na gcaighdeán riachtanach.

Tabhair do d’aire go bhfuil formáid agus méid an-sonrach i gceist leis na plátaí cláraithe. Tá sé neamhdhleathach plátaí nach gcomhlíonann an dlí a thaispeáint ar fheithicil. D’fhéadfaí oiread agus €5,000 d’fhíneáil a ghearradh ort má thaispeánann tú plátaí nach gcomhlíonann na caighdeáin riachtanacha.

Cláruimhir a chur in áirithe

Ar €1,000, féadtar iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh cláruimhir ar leith don bhliain reatha.

Chun uimhir a chur in áirithe, ní mór duit iarratas a dhéanamh leis an Lároifig Feithicle ag an seoladh thíos, ar 1 Samhain nó dá éis sa bhliain roimh an mbliain a bhfuil sé ar intinn ag duine an fheithicil a chur in úsáid den chéad uair.

Mura n-éiríonn le d’iarratas, aisíocfar d’íocaíocht €1,000 leat.

Maidir leis an uimhir agus an contae a roghnaítear:

  • ní mór dóibh a bheith sa ghnáthfhormáid cláruimhreach
  • ní mór go réiteodh siad leis an mbliain agus an leathbhliain inar cláraíodh an fheithicil den chéad uair, mar shampla ní fhéadtar iarratas a dhéanamh ar 181-D-2 a chur áirithe ach amháin ar fheithicil atá le clarú den chéad uair in 2018
  • agus
  • ní mór go réiteodh siad leis an áit a bhfuil gnáthchónaí ar an iarratasóir.

Ní mór gurb é an t-úinéir cláraithe an duine faoina gcuirtear an uimhir in áirithe. Ní uimhreacha inaistrithe iad uimhreacha in airithe.

Tá gach cláruimhir ar fáil le cur in áirithe ach amháin an uimhir ‘1’ sna contaetha seo:

  • Corcaigh (161-C-1 agus 162-C-1)
  • Baile Átha Cliath (161-D-1 agus 162-D-1)
  • Luimneach (161-L-1 agus 162-L-1)
  • Port Láirge (161-W-1 agus 162-W-1).

Ní fhéadtar cláruimhir in áirithe a shannadh d’fheithicil go dtí go sroichtear í sa ghnáthsheiceamh. Ní cheadaítear í a thaispeáint ar fheithicil sula sannann na Coimisinéirí Ioncaim í go foirmiúil.

Ní shannfar cláruimhir in áirithe ach amháin sa bhliain lena mbaineann sí.

Ba chóir iarratais ar chláruimhireacha a chur in airithe a dhéanamh ach an fhoirm Applications for reservation of registration numbers a sheoladh chuig:

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg Clárúcháin
Lároifig Feithicle
Calafort Ros Láir
Co. Loch Garman

Fón: (01) 7383619

Ar aghaidh: Clárúcháin ZZ, feithiclí seanré agus plátaí ZV