Éire a fhágáil

Éire a fhágáil go buan

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag imeacht chun cónaí thar lear go buan, agus dá réir duine neamhchónaitheach a bheidh ionat chun críocha cánach Éireannaí.

Más duine neamhchónaitheach in Éirinn thú, ní mór duit cáin Éireannach a íoc ar aon ioncam ó fhoinse Éireannach.

Má tá tú ag obair thar lear do Rialtas na hÉireann, ní mór duit cáin Éireannach a íoc ar an ioncam sin. Baineann sé seo leat is cuma do stádas cónaitheachta cánach nó cén áit a gcuireann tú dualgais d’oifige nó fostaíochta i gcrích. Áirítear leis sin poist státseirbhíseach, Gardaí agus comhaltaí d’Óglaigh na hÉireann ag obair thar lear.

Ordú Eisiaimh Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)

Má tá tú ag obair thar lear d'fhostóir Éireannach, féadfaidh sé go bhfuil tú díolmhaithe ó cháin Éireannach. Féach ar  Céard is Ordú Eisiaimh ÍMAT ann? le seiceáil má tá tú incháilithe.

Ar aghaidh: Dul ar scor agus bogadh thar lear