Éire a fhágáil

Léargas ginearálta

Tugtar míniú sa rannán seo ar céard a thárlaíonn le do chúrsaí cánacha má fhágann tú Éire. Féadfaidh sé go mbaineann sé leat:

  • más cónaitheoir Éireannach thú atá ag dul thar lear chun oibriú ar bhonn sealadach
  • más duine aonair thú ag dul thar lear chun oibriú nó cónaí ar bhonn fadtréimhseach nó buan.

Ar aghaidh: Dul thar lear chun dul ag obair