Éire a fhágáil

Bonn bliana scoilte sa bhliain a fhágann tú

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag bogadh thar lear. Má tá, beidh tú cónaitheach in Éirinn sa bhliain a fhágann tú agus neamhchónaitheach an bhliain ina dhiaidh sin. Féadtar ‘Bonn bliana scoilte’ a éileamh sa bhliain a fhágann tú.

Ciallaíonn sé sin go bhfuil tú i do dhuine cónaitheach go dtí an dáta a imíonn tú. Gearrtar cáin ar d’ioncam uile fostaíochta go dtí an dáta sin ar an ngnáthbhealach. Déantar neamhaird chun críocha cánach Éireannach ar d’ioncam fostaíochta ón dáta a imíonn tú. De ghnáth, ceadaítear creidmheasanna cánach iomlána ar ‘bhonn carnach’. Ciallaíonn sé sin go bhfaighidh tú bliain iomlán creidmheasanna cánach cé nach raibh tú cónaitheach anseo ach ar feadh cuid den bhliain.

Baineann bonn bliana scoilte le hioncam fostaíochta amháin.

Ag braith ar an tréimhse a bheidh tú ag fanacht thar lear, féadfaidh sé gur gá duit ceachtar díobh seo a fháil:

  • ráiteas ó d’fhostóir
  • cóip de do chonradh fostaíochta.

Ní mór duit na doiciméid seo a sheoladh chuig d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: An bhfuil tú i dteideal aisíocaíocht chánach?