Creidmheas Cánach na nDall

Má tá tú dall nó má tá lagú radhairc ort, féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal Creidmheas Cánach na nDall a éileamh.

Tugtar míniú níos mionsonraithe ar Chreidmheas Cánach na nDall sa rannán Creidmheasanna cánach pearsanta, faoisimh agus díolúintí.