Cánachas ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP)

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire:

Tá an íocaíocht IDP dúnta anois.

Bhí an IDP ar fáil d’fhostaithe agus don lucht féinfhostaithe a chaill a bpost ar an 13 Márta 2020 nó ina dhiaidh mar thoradh ar phaindéim COVID-19. Ba é an  Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) a d’íoc an IDP. Is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS), ach amháin má tá siad díolmhaithe go sonrach ó cháin.

Is íocaíocht incháinithe a bhí san IDP. Bhí sé faoi réir Cánach Ioncaim ach ní raibh sé faoi réir an Mhuirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Bhraith an chaoi gur ghearr na Coimisinéirí Ioncaim cáin ar d’íocaíocht IDP ar an mbliain a fuair tú í. Léiríonn an rannán seo an chaoi a gearradh cáin ar íocaíochtaí IDP, agus na rudaí a bhí le déanamh nuair a tháinig deireadh le d’íocaíochtaí IDP.

Ar aghaidh: Cánachas ar IDP a fuarthas i 2020