An chaoi a ngearrtar cáin ar an Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime (IDP)

Léargas ginearálta

Tá an IDP ar fáil d’fhostaithe agus don lucht féinfhostaithe a chaill a bpost ar an 13 Márta 2020 nó dá éis mar thoradh ar phaindéim COVID-19. Is é an Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) a íocann an IDP.

Is foinsí incháinithe ioncaim iad íocaíochtaí ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS), ach amháin má tá siad díolmhaithe go sonrach ó cháin.

Is íocaíocht incháinithe í an IDP. Tá sé faoi réir Cánach Ioncaim ach níl sé faoi réir an  Mhuirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Braitheann an chaoi a ngearrtar cáin ar d’íocaíocht IDP ar an mbliain a fuair tú í. Soláthróidh an rannán seo eolas ar an gcaoi a ngearrtar cáin ar íocaíochtaí IDP agus ar na rudaí a chaithfidh tú a dhéanamh nuair a thagann deireadh le d’íocaíochtaí IDP.

Ar aghaidh: Cánachas ar IDP a fuarthas i 2020