Ioncaim dhíolmhaithe

Tá cineálacha éagsúla ioncaim díolmhaithe ó Cháin Ioncaim. Féadfaidh sé, áfach, go mbeidh ort fós an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) agus Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) a íoc ar an ioncam seo. 

Is iad seo a leanas na cineálacha ioncaim atá díolmhaithe:

Ní mór duit an t-ioncam seo a dhearbhú leis na Coimisinéirí Ioncaim trí thuairisceán cánach a thíolacadh.