Ag ceannach Maoine in Éirinn

Léargas ginearálta

Má cheannaíonn tú maoin in Éirinn, tá cánacha áirithe ann a bheidh ort a íoc. Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar na cánacha seo agus na faoisimh a fhéadfaidh a bheith ar fáil duit.

Ba chóir duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi seo nuair a bhogann tú go teach nua, ionas go seolfar gach comhfhreagras chuig do sheoladh nua.

Ar aghaidh: Céard iad na cineálacha faoisimh atá ar fáil?