Ag ceannach Maoine in Éirinn

  1. Léargas ginearálta
  2. Céard iad na cineálacha faoisimh atá ar fáil?
  3. Céard iad na cineálacha cánach is gá a íoc?

Céard iad na cineálacha faoisimh atá ar fáil?

An Scéim Cabhair le Ceannach (CLC)

Más ceannaitheoir céaduaire thú, cabhróidh an scéim seo leis an éarlais a theastaíonn chun teach nua a cheannach nó a thógáil.

Tugann an scéim seo aisíocaíocht duit ar an gCáin Ioncaim agus an Cháin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT) a d’íoc tú thar na ceithre bliana roimhe.

Féach an rannán ar an Dreasacht Cabhair le Ceannach (CLC) le haghaidh tuilleadh eolais.

Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste

Tabhair do d’aire

Fógraíodh creidmheas nua sealadach bliana maidir leis an bhfaoiseamh cánach i leith ús morgáiste i mBuiséad 2024 an 10 Deireadh Fómhair. Foilseoidh na Coimisinéirí Ioncaim tuilleadh eolais maidir leis an mbeart nua seo in am trátha.

Is faoiseamh cánach é an Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste ar an ús a íoctar ar mhorgáiste cáilitheach le haghaidh do thí.

Is iasacht urraithe é morgáiste cáilitheach a úsáidtear chun d’áit chónaithe a cheannach, a dheisiú, a fhorbairt nó a fheabhsú, arb é an t-aon áit chónaithe atá agat, nó do phríomháit chónaithe. Ciallaíonn an t-aon áit chónaithe atá agat, nó do phríomháit chónaithe, an áit chónaithe atá agat don chuid is mó den bhliain.

Is é do sholáthraí morgáiste a thugann an Faoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste agus déantar é sin trí mhéid d’aisíocaíochta morgáiste a laghdú de mhéid an fhaoisimh chánach atá dlite. Ní bhaineann an faoiseamh seo ach le morgáistí a tógadh amach roimh 31 Nollaig 2012.

Féach an rannán ar an bhFaoiseamh i leith Ús ar Mhorgáiste le haghaidh tuilleadh eolais.

An Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT)

Faoiseamh cánach a bhí i DAT d’úinéirí tí agus tiarnaí talún. D'fhéadfaí an faoiseamh a éileamh mar chreidmheas cánach i leith an chostais ar dheisiúcháin, athchóirithe agus obair fheabhsúcháin a rinneadh ar do phríomháit chónaithe nó ar do mhaoin chíosa.

Más úinéir tí thú, bhí ar an obair a bheith déanta idir 25 Deireadh Fómhair 2013 agus 31 Nollaig 2018. Más tiarna talún thú, bhí ar an obair a bheith déanta idir 15 Deireadh Fómhair 2014 agus 31 Nollaig 2018. Bhí ar an obair a bheith déanta ag conraitheoir a bhí comhlíontach ó thaobh cánach de agus a bhí cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha (CBL).

Féach an rannán ar an Dreasacht um Athchóiriú Tí (DAT) le haghaidh tuilleadh eolais.

Ar aghaidh: Céard iad na cineálacha cánach is gá a íoc?