An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Léargas ginearálta

Is éard atá sa dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC) ná scéim le haghaidh ceannaitheoirí maoine céaduaire. Cabhróidh sé leat leis an éarlais a theastaíonn uait chun teach nó árasán nua a cheannach nó a thógáil. Ní mór duit an mhaoin a cheannach nó a thógáil chun cónaí ann mar d’áit chónaithe.

Faoin dreasacht seo, tabharfar aisíocaíocht duit i leith na Cánach Ioncaim agus na Cánach Coinneála ar Ús Taisce (CCÚT)  a d’íoc tú in Éirinn (lúide aon aisíocaíochtaí a d’éiligh tú cheana. Beidh an aisíocaíocht bunaithe ar na ceithre bliana roimh an iarratas a dhéanamh.

Scéim Cabhair le Ceannach Fheabhsaithe

I bPlean Spreagthaí Post Mhí Iúil 2020, fógraíodh feabhsú sealadach don scéim reatha CLC don chuid eile de 2020. Tá síneadh ama tugtha don faoiseamh CLC fheabhsaithe go dtí an 31 Nollaig 2021 san Acht Airgeadais, 2020. Foráiltear san fhaoiseamh feabhsaithe CLC go bhfuil faoiseamh méadaithe suas le €30,000 ar fáil sa chás go sásaíonn iarratasóirí coinníollacha áirithe.

Féach an leathanach ‘Cé mhéad a fhéadtar a éileamh’ le haghaidh tuilleadh eolais

Ar aghaidh: Cé a fhéadtar an dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC) a éileamh