Scéim Cabhair le Ceannach (CLC)

Cé mhéad a fhéadtar a éileamh?

Thugtar scéim feabhsaithe CLC isteach in 2020 mar pháirt den Phacáiste Mhí Iúil do Spreagthaí Post ón Rialtas.

Tá tú incháilithe don fhaoiseamh méadaithe faoin scéim feabhsaithe CLC má, i rith na tréimhse 23 Iúil 2020 go dtí 31 Nollaig 2024:

  • shíníonn tú conradh chun maoin cáilithíoch a thógáil
  • tharraingíonn tú aníos an chéad sciar den mhorgáiste i gcás maoine cáilithíoch féin-tógála.

Bíonn an bunscéim i bhfeidhm ó 1 Eanáir 2017 go dtí 22 Iúil 2020.

Suim an fhaoisimh faoin scéim feabhsaithe CLC

Is é an méid a fhéadtar a éileamh ná an méid is lú dá bhfuil a leanas:

Is é an íocaíocht uasta ná €30,000 in aghaidh na maoine cáilithe faoin faoiseamh feabhsaithe. Baineann an uasteorainn seo le hábhar, is cuma cé mhéad duine a dhéanann an conradh maoin cáilithe a cheannach.

Ní chuirtear an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) san áireamh nuair atá tú ag ríomh cé mhéad a fhéadtar a éileamh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil in Help to Buy (HtB) agus Summary Guide for Help to Buy Applicants.

Suim an fhaoisimh faoin bunscéim CLC

Is é an méid a fhéadtar a éileamh ná an méid is lú dá bhfuil a leanas:

  • €20,000
  • 5% de luach an cheannaigh nó luach faofa
  • suim na Cánach Ioncaim agus CCÚT a d-íoc tú sna ceithe bliana roimh d’éileamh a dhéanamh.

Is é an íocaíocht uasta ná €20,000. Baineann an uasteorainn seo le hábhar, is cuma cé mhéad duine a dhéanann an conradh maoin cáilithe a cheannach.

Ní chuirtear an MSU ná ÁSPC san áireamh nuair atá tú ag ríomh cé mhéad a fhéadtar a éileamh.

Cén chaoi a n-íocfar an aisíocaíocht?

Má cheannaíonn tú maoin cáilithe, beidh an aisíocaíocht íoctha don chonraitheoir cáilitheacha.

Má dhéanann tú an mhaoin a fhéin-tógáil íocfar an aisíocaíocht isteach i do chuntas bainc le do sholáthraí iasachta.

Ar aghaidh: Céard is gá a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh?