An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Cé mhéad a fhéadtar a éileamh?

Is é an méid a fhéadtar a éileamh ná an méid is lú dá bhfuil a leanas:

  • €20,000 (méadaithe go €30,000 don fhaoiseamh feabhsaithe)
  • 5% de phraghas ceannaigh na háite cónaithe nua. I gcás féin-tógála, is é seo 5% de luach faofa na maoine. Méadaítear é seo go 10% dóibh siúd atá cáilithe don fhaoiseamh feabhsaithe.
  • suim na Cánach Ioncaim agus na Cánach Coinneála ar Ús Taisce (CCÚT) a d’íoc tú sna ceithre bliana roimh d’éileamh a dhéanamh.

An íocaíocht uasta ná €20,000 in aghaidh na maoine (méadaithe go €30,000 don fhaoiseamh feabhsaithe). Baineann an uasteorainn seo le hábhar, is cuma cé mhéad duine a dhéanann an conradh teach a cheannach.

Ní chuirtear an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) san áireamh nuair atá tú ag ríomh cé mhéad a fhéadtar a éileamh.

Scéim Cabhair le Ceannach Fheabhsaithe

Mar chuid de Phacáiste Mhí Iúil do Spreagthaí Post de chuid an Rialtais, tugadh isteach dreasacht CLC fheabhsaithe don chuid eile do 2020. Chuir an Acht Airgeadais 2020 síneadh ama leis seo go dtí an 31 Nollaig 2021. 

I rith na tréimhse ón 23 Iúil 2020 go dtí an 31 Nollaig 2021, beidh iarratasóirí incháilithe don fhaoiseamh méadaithe sna cásanna seo:

  • má shíníonn siad conradh chun teach nó árasán nua a thógáil
  • má tharraingíonn siad aníos an chéad sciar den mhorgáiste i gcás maoine féin-tógála.

Ríomhtar an aisíocaíocht uasta CLC mar an gceann is ísle den mhéid seo:

  • €30,000 (suas ó €20,000)
  • 5% (suas ó 5%) de phraghas ceannaigh na háite cónaithe nua. I gcás féin-tógála, is é seo 10% (suas ó 5%) de luach faofa na maoine.
  • suim na Cánach Ioncaim agus na Cánach Coinneála ar Ús Taisce (CCÚT) a d’íoc tú sna ceithre bliana roimh d’éileamh a dhéanamh.

Féadfaidh riachtanais an CLC feabhsaithe a bheith á gcomhlíonadh ag iarratasóirí a rinne iarratas CLC faoin scéim bhunaidh.

Le haghaidh sonraí breise, féach Help to Buy (HTB) Part 15-01-46 agus Treoir Acomhair d’Iarratasóirí ar Chabhair le Ceannach.

Cén chaoi a n-íocfar an aisíocaíocht?

Má cheannaigh nó má thóg tú an mhaoin idir an 19 Iúil 2016 agus an 31 Nollaig 2016, íocfar an aisíocaíocht go díreach leatsa.

Má cheannaíonn tú tógáil nua tar éis an 1 Eanáir 2017, íocfar an aisíocaíocht leis an gconraitheoir.

Má dhéanann tú an mhaoin a fhéin-tógáil tar éis an 1 Eanáir 2017, íocfar an aisíocaíocht isteach i do chuntas bainc le do sholáthraí iasachta.

Ar aghaidh: Céard is gá a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh?