An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Cé mhéad a fhéadtar a éileamh?

Is é an méid a fhéadtar a éileamh ná an méid is lú dá bhfuil a leanas:

  • €20,000
  • 5% de phraghas ceannaigh na háite cónaithe nua. I gcás féintógála, is é seo 5% de luach críochnaithe na maoine
  • an méid Cánach Ioncaim agus Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT) a d’íoc tú sna ceithre bliana roimh do cheannach nó d’fhéintógáil.

An íocaíocht uasta ná €20,000 in aghaidh na maoine. Baineann an uasteorainn seo le ábhar is cuma cé mhéad duine a dhéanann an conradh teach a cheannach.

Ní chuirtear an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) san áireamh nuair atá tú ag ríomh cé mhéad a fhéadfaidh tú a éileamh.

Cén chaoi a n-íocfar an aisíocaíocht?

Má cheannaigh nó má thóg tú an mhaoin idir 19 Iúil 2016 agus 31 Nollaig 2016, íocfar an aisíocaíocht go díreach leatsa.

Má cheannaíonn tú tógáil nua tar éis 1 Eanáir 2017, íocfar an aisíocaíocht leis an gconraitheoir.

Má dhéanann tú an mhaoin a fhéintógáil tar éis 1 Eanáir 2017, íocfar an aisíocaíocht isteach sa chuntas bainc ata agat le do sholáthraí iasachta.

Ar aghaidh: Céard is gá a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh?