An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Céard is gá a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh?

Sula ndéanann tú iarratas, ní mór duit a bheith cláraithe:

  • le haghaidh moChúrsaí, más fostaí thú agus má íocann tú cáin tríd an gcóras ÍMAT
  • le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), má tá tú féin-fhostaithe.

Má íocann tú cáin tríd an gcóras ÍMAT

Sula ndéanann tú iarratas ar Chabhair le Ceannach, ní mór duit Tuairisceán Canach a thíolacadh le haghaidh gach bliana ar mian leat iarratas a dhéanamh i leith íocaíochta, agus aon cháin dhlite amuigh a íoc.

Bain úsáid as moChúrsaí chun Foirm Tuairisceáin Cánach a thíolacadh do na blianta ó 2015. Réamhlíontar Tuairisceáin Cánach Ioncaim Ar Líne le do chuid sonraí pá agus cánach.

Más gá duit leagan páipéir den Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 12) le haghaidh 2014 a thíolacadh, féadtar an fhoirm a íoslódáil agus a thíolacadh ar pháipéar. Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe agat, féadtar é a scanadh agus a uaslódáil in M’Fhiosruithe. Chun é seo a dhéanamh, ba chóir duit:

  • cliceáil ar ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’
  • roghnaigh ‘Scéim Cabhair le Ceannach’ ón liosta anuas faoi ‘Baineann m’Fhiosrú le’
  • roghnaigh ‘Tuairisceán cánach ioncaim (foirm 12 2014)’ ón liosta anuas faoi ‘Agus níos beaichte’
  • cuir na leathanaigh scanta ó do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 12) leis mar iatán
  • seol d’fhiosrú.

Má tá tú féinfhostaithe

Má tá tú faoin mbonn féinmheasúnaithe, ní mór duit a bheith go hiomlán comhlíontach ó thaobh na cánach de agus imréiteach cánach a bheith agat. Ní mór do thuairisceáin cánach ioncaim a bheith tíolactha agat agus an cháin uile atá le dlite le híoc agat a bheith íoctha agat le haghaidh na mblianta a bhí tú féinfhostaithe. Úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun d’Fhoirm 11 a thíolacadh.

An riail ceithre bliana

Féadfaidh sé go bhfuil do chonradh sínithe agat chun tógáil nua a cheannach, nó go bhfuil an chéad sciar de do mhorgáiste íostarraingthe agat le haghaidh féin-tógála idir an 1 Eanáir agus an 31 Márta 2018. Má tá, tá rogha agat idir:

  • bliain an cheannaigh a bheith ar an mbliain iarbhír a cheannaigh tú nó a thóg tú d’áit chónaithe
  • an bhliain roimhe ar an gcoinníoll go ndéanann tú d’iarratas roimh an 31 Bealtaine 2019.

Ligfidh sé seo duit an tréimhse ceithre bliana is mó chun do leasa a roghnú.

Mar shampla, más é an 2 Feabhra 2019 dáta do chonartha nó d’íostarraingthe, féadfaidh tú roghnú gur tharla sé sin in 2018, nó in 2019. Má roghnaíonn tú 2018, ligfidh sé seo duit do Cháin Ioncaim agus CCÚT a úsáid le haghaidh na gceithre bliana ó 2014 go 2017. Má roghnaíonn tú 2019, féadfaidh tú ansin na blianta ó 2015 go 2018 a úsáid.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcuirtear isteach ar an scéim Cabhair le Ceannach (CLC)?