An Dreasacht um Chabhair le Ceannach (CLC)

Céard is gá a dhéanamh roimh iarratas a dhéanamh?

Sula ndéanann tú iarratas, ní mór duit a bheith cláraithe:

 • le haghaidh moChúrsaí, más fostaí thú agus má íocann tú cáin tríd an gcóras ÍMAT
 • le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), má tá tú féin-fhostaithe.

Má íocann tú cáin tríd an gcóras ÍMAT

Sula ndéanann tú iarratas ar Chabhair le Ceannach, ní mór duit Tuairisceán Canach a thíolacadh le haghaidh gach bliana ar mian leat iarratas a dhéanamh i leith íocaíochta, agus aon cháin dhlite amuigh a íoc. Ní mór Deimhniú Imréitigh Cánach a bheith agat má bhí tú cláraithe le haghaidh cánach eile in aon chuid de na mblianta aisíocaíochta a bhfuil tú ag déanamh iarratais ina leith.

Bain úsáid as moChúrsaí chun Tuairisceán Cánach Ioncaim a thíolacadh do na blianta cuí. Réamhlíontar Tuairisceáin Cánach Ioncaim Ar Líne le do chuid sonraí pá agus cánach.

I gcás iarratais siarghabhálacha, féadtar an fhoirm a íoslódáil agus a thíolacadh ar pháipéar. Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe agat, féadtar é a scanadh agus a uaslódáil in M’Fhiosruithe. Chun é seo a dhéanamh, ba chóir duit:

 • cliceáil ar ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’
 • roghnaigh ‘Scéim Cabhair le Ceannach’ ón liosta anuas faoi ‘Baineann m’Fhiosrú le’
 • roghnaigh ‘Tuairisceán cánach ioncaim’ ón liosta anuas faoi ‘Agus níos beaichte’
 • cuir na leathanaigh scanta ó do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 12) leis mar iatán
 • seol d’fhiosrú.

Má tá tú féinfhostaithe

Má tá tú faoin mbonn féinmheasúnaithe, ní mór duit a bheith go hiomlán comhlíontach ó thaobh na cánach de agus imréiteach cánach a bheith agat. Ní mór do Thuairisceáin Cánach Ioncaim a bheith tíolactha agat agus an cháin uile atá le dlite le híoc agat a bheith íoctha agat le haghaidh na mblianta a bhí tú féinfhostaithe. Úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun d’Fhoirm 11 a thíolacadh.

An riail ceithre bliana

Féadfaidh sé go bhfuil do chonradh sínithe agat chun tógáil nua a cheannach, nó go bhfuil an chéad sciar de do mhorgáiste íostarraingthe agat le haghaidh féin-tógála idir an 1 Eanáir agus an 31 Márta 2021. Má tá, tá rogha agat idir:

 • bliain an cheannaigh a bheith ar an mbliain iarbhír a cheannaigh tú nó a thóg tú d’áit chónaithe
 • an bhliain roimhe ar an gcoinníoll go ndéanann tú d’iarratas roimh an 31 Bealtaine 2021.

Ligfidh sé seo duit an tréimhse ceithre bliana is mó chun do leasa a roghnú.

Sampla

Mar shampla, más é an 2 Feabhra 2021 dáta do chonartha nó d’íostarraingthe, féadfaidh tú roghnú gur tharla sé sin in 2020, nó in 2021.

Má roghnaíonn tú 2020, ligfidh sé seo duit do Cháin Ioncaim agus CCÚT a úsáid le haghaidh na gceithre bliana ó 2016 go 2019.

Má roghnaíonn tú 2021, féadfaidh tú ansin na blianta ó 2017 go 2020 a úsáid.

2020 a roghnú mar bhliain

Féadtar 2020 a roghnú mar bhliain i d’iarratas CLC nuair a bheidh:

 • do thuairisceán bliantúil cánach ioncaim don bhliain sin tíolactha agat
 • agus
 • do Ráiteas Dliteanais maidir leis an bliain sin faighte agat ó na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní eiseofar an Ráiteas Dliteanais go dtí tar éis do thuairisceán a bheith tíolactha agat. Ní gá gearríocaíocht cánach in 2020 mar gheall ar ioncam a fhaightear ón Íocaíocht Dífhostaíochta Paindéime nó ón Scéim Fóirdheontais Shealadaigh Pá a íoc in 2021. Baileoidh na Coimisinéirí Ioncaim na gearríocaíochtaí, saor ó ús, trí do chreidmheasanna cánach a laghdú thar cheithre bliana, ag tosú in 2022.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcuirtear isteach ar an scéim Cabhair le Ceannach (CLC)?