Cén chaoi le Tuairisceán Cánach Ioncaim ÍMAT a thíolacadh

Ráiteas Dliteanais

moChúrsaí - Tá sé tapa. Tá sé éasca. Agus tá sé saor in aisce.

Nuair a bheidh do Thuairisceán Cánach Ioncaim Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) comhlánaithe agat, gheobhaidh tú Ráiteas Dliteanais don bhliain a chomhlánaigh tú an tuairisceán. Deimhneoidh do Ráiteas dliteanais an bhfuil:

  • Cáin Ioncaim nó Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ró-íoctha agat leis na Coimisinéirí Ioncaim agus go bhfuil aisíocaíocht dlite duit
  • Cáin Ioncaim nó MSU gearríoctha agat leis na Coimisinéirí Ioncaim agus cén chaoi a bhaileofar an tsuim sin.
  • d'íocaíochtaí Cánach Ioncaim agus MSU cothrom, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon suim dlite nó dlite le haisíoc.

Físeán ar 'Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais'

Chun féachaint ar fhíseáin ar revenue.ie, is gá duit athbreithniú a dhéanamh ar fhianáin YouTube agus glacadh leo.

Físeán ar 'Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais, lena n-áirítear Íocaíochtaí Paindéime'

Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais?

Beidh tú in ann féachaint ar do Ráiteas Dliteanais thart ar chúig lá tar éis duit do Thuairisceán Cánach Ioncaim ÍMAT do bhliain ar leith a chomhlánú. Gheobhaidh tú ríomhphost chun a chur in iúl duit go bhfuil doiciméad neamhléite agat san fhillteán 'Mo Chuid Doiciméad' laistigh de moChúrsaí.

Chun teacht air seo, ní mór duit:

  1. Síniú isteach ar moChúrsaí agus an Fíorú Dhá Chéim (2FA) a chomhlánú.
  2. Cliceáil ar ‘Mo Chuid Doiciméad’ ar bharr leathanach baile moChúrsaí.
  3. Roghnaigh an fillteán don bhliain chuí ón scáileán ‘Achoimre’.
  4. Cliceáil 'Féach ar PDF' chun féachaint ar an Ráiteas Dliteanais.

Teorainneacha ama d’athbhreithniú

Ní mór iarratais ar Ráiteas Deireadh Bliana agus tíolacthaí a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh. Féadtar Ráiteas Dliteanais a iarraidh le haghaidh na mblianta 2020 go 2023 a iarraidh i láthair na huaire.

Ar aghaidh: An chaoi a bhfaighfear aisíocaíocht má tá ceann dlite duit