Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

Ráiteas Dliteanais

Ráiteas Dliteanais i leith 2019 agus blianta ina dhiaidh a iarraidh

Chun Ráiteas Dliteanais a fháil, is gá Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú.

Féadfaidh tú teacht ar do Thuairisceán Cánach Ioncaim trí na céimeanna seo a leanas a thógáil:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí agus an Fíorú Dhá Chéim (2FA) a chomhlánú
  • roghnaigh ‘Déan athbhreithniú ar do cháin 2018 - 2021’ faoin gcluaisín Seirbhísí ÍMAT
  • Ráiteas Dliteanais don bhliain a iarraidh
  • Roghnaigh ‘Comhlánaigh Tuairisceán Cánach Ioncaim’.

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid, ní mór duit Tuairisceán Cánach Ioncaim Páipéir a chomhlánú agus a thíolacadh le Ráiteas Dliteanais a fháil.

Físeán ar 'Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais'

Físeán ar 'Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais lena n-áirítear Íocaíochtaí Paindéime'

Ráiteas Dliteanais i leith 2018 a iarraidh

I gcás 2018, tá dhá bealach chun do Ráiteas Dliteanais a fháil.

Déan ceann amháin nó an ceann eile díobh seo:

  • Ráiteas Dliteanais a iarraidh mura bhfuil creidmheasanna cánach breise agat le héileamh nó ioncam breise le dearbhú. 
  • Tuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú más mian leat creidmheasanna breise a éileamh nó ioncam breise a dhearbhú don bhliain sin.

In 2022, tiocfaidh “Déan athbhreithniú ar do cháin2018-2022” in áit an rogha Déan athbhreithniú ar do cháin “2017-2021”

Físeán ar 'Cén chaoi le do Ráiteas Dliteanais do 2018 a fháil trí Thuairisceán Cánach Ioncaim a chomhlánú’

Féadtar Ráiteas Dliteanais a iarraidh ach na céimeanna seo a leanúint:

Mura bhfuil tú in ann moChúrsaí a úsáid, féadfaidh tú Tuairisceán Cánach Ioncaim Páipéir a chomhlánú sa chás gur mian leat creidmheasanna breise don bhliain sin a éileamh. Mura bhfuil athruithe le déanamh, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le d’oifig áitiúil de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun iarratas a dhéanamh ar Ráiteas Dliteanais.

Cén chaoi le féachaint ar do Ráiteas Dliteanais?

Gheobhaidh tú ríomhphost chun thú a chur ar an eolas go bhfuil doiciméad neamhléite agat in Mo Chuid Doiciméad in moChúrsaí.

De ghnáth, beidh sé ar fáil tar éis cúig lá oibre. Chun teacht air seo, ní mór duit:

  • sínigh isteach ar moChúrsaí agus an Fíorú Dhá Chéim (2FA) a chomhlánú
  • cliceáil ar ‘Mo Chuid Doiciméad’ ar bharr leathanach baile moChúrsaí
  • an fillteán don bhliain chuí a roghnú ón scáileán ‘Achoimre’
  • cliceáil ‘Féach ar PDF’ chun breathnú ar an Ráiteas Dliteanais.

Teorainneacha ama ar athbhreithniú

Ní mór iarratais ar Ráiteas Deireadh Bliana agus tíolacthaí a dhéanamh taobh istigh de cheithre bliana ó dheireadh na bliana cánach lena mbaineann an t-éileamh. Féadtar Ráiteas Dliteanais a iarraidh do na blianta 2018 go 2021 a iarraidh i láthair na huaire.

Ar aghaidh: An chaoi a bhfaighfear aisíocaíocht má tá ceann dlite duit