Custaiméirí ÍMAT – Próiseas deireadh bliana

An chaoi a bhfaighfear aisíocaíocht má tá ceann dlite duit

Aistreofar d’aisíocaíocht díreach chuig do chuntas bainc má chuireann tú do shonraí bainc ar fáil in:

  • ‘Mo Phróifíl’ in moChúrsaí
  • nuair atá do thuairisceán Cánach Ioncaim á comhlánú agat

De rogha air sin, gheobhaidh tú seic tríd an bpost.

Tabhair do d’aire

Tá sonraí agus eolas faoin bpolasaí cosanta sonraí ar fáil sa rannán Cosanta Sonraí.

Aisíocaíocht do lánúin faoi bhonn measúnaithe chomhpháirtigh

Má tá tú faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh, déanfar aisíocaíochtaí le gach duine i gcomhréir leis an tsuim chánach a d’íoc siad féin.

Ar aghaidh: Céard atá le déanamh i gcás gearríocaíochta